Материалдық-техникалық база

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша кафедрада 1 компьютерліккласс,СББ білдектер класы (4Boxford сандық бағдарламалы басқару білдектері).

Барлық компьютерлік кластар ИНТЕРНЕТпен қамтамасыз етілген, әр  персоналды компьютерге мамандандырылған лицензиялық бағдарламалық жүйелер орнатылған.

 

Компьютерлік кластар ауданы - 98,2 м2.

 

аудитория

Атауы

Саны

Аудан, м2

1

203 ИМС

«Құрастыру жәнедизайн»компьютерлік класы

12 ПК

50,2

2

11 МСК

«СББ білдектер»компьютерлік класы

12 ПК

48.0

 

 

БАРЛЫҒЫ:

24 ПК

98,2

 

Фирмалардың лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуі:

Оптикалық цифрлеу нәтижелерімен математикалық моделдеудерді үшөлшемді талдауға арналған  GeoMatic Quality бағдарламалық қамтамасыздандыру – 1; Компас 3D V9+ Аскон фирмасы; ADEM 8.0 АДЕМ фирмасы; APM WinMashine 9.1 НТЦ АПМ фирмасы; Boxford CAM  BOXFORD фирмасы;  APM Grand Civil; 

 

Оқу, көрсету және триалды версиялар:

AutoCAD 2006 AutoDesk фирмасы, CATIA 5.0 DassaultSystemCorp. фирмасы, SolidWorks2006 SOLIDWORKS фирмасы, MacromediaFlash 8.0 Adobe фирмасы, MSOffice 2003бInterBaseиMSVisualFoxPro (V/Studio) 6бVirtualMachine (Windows 98 үшін), MSProjectMS фирмасы, BorlandDelphi 7, InstallShieldExpressBorland, TurboPascalиBorlandC ++ (6 версия) Borland фирмасы, MatLABMatCAD фирмасы.

Кафедра зертханаларында 1970-2008 жж. шығарылған өндірістік жабдықтар орнатылған. Барлық жабдықтар жарамды жұмыс күйінде, қондырғылармен, құралдармен, қалыптау құрылғыларымен, пресс-пішіндермен және автоматтандыру мен механикаландыру қондырғыларымен жабдықталған.

 

11 МСК – «Сандық бағдарламалы басқару білдектер»зертханасы

 

Жабдықтар атауы

Саны

1

Boxford LS 900СО2 Laser оқу білдегі

1

2

Пішінді беттерді өңдеуге арналған A1HSRi2оқу жоңғылау білдегі

1

3

Boxford МТ2 бағдарламалы басқарылатын кесу-жоңғылау білдегі

1

4

Пішінді беттерді өңдеуге арналған A3HSRi2 оқу жоңғылау білдегі

1

 

БАРЛЫҒЫ:

4

 

Фирмалардың лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуі:

- СББ білдектеріне мәліметтерді беру және құрылымдауға арналған «АДЕМ»,автоматтық жобалау жүйесі (АЖЖ) «ADEM» компаниялар тобы (2006 г. апгрейд 2007 г.);

- 50 жұмыс орнына арналғанАскон компаниясының «Компас» бағдарламалық қамтамасыздандыруАЖЖ (2005 г. апгрейд 2008 г.);
- САПР фирма APM: - ПО APMWinMachine 30 жұмыс орнына арналған  APMWinMachinбағдарламалық қамтамасыздандыруы - APM фирмасының АЖЖ (2006 г. апгрейд 2008 г.);
 

Наверх